VSCO X full màu full bộ lọc 2020 [Bản mới nhất]

VSCO X full màu full bộ lọc 2020 [Bản mới nhất] 1

*Lưu ý: chỉ dành cho máy chạy Android Ứng dụng VSCO (trước đây là VSCO cam) là ứng dụng chụp ảnh tốt nhất dành cho smartphone được giới trẻ rất yêu thích. VSCO bao gồm nhiều chức năng chụp, chỉnh sửa ảnh với các chế độ, các công cụ sẵn có mạnh mẽ. Ngoài ra, …

VSCO X full màu full bộ lọc 2020 [Bản mới nhất] Xem bài viết »